Telp: Setiap hari saya membaca 5x paritta Li Fo Da Chan Hui Wen, tapi saya pun takut karma saya akan aktif.

Apakah boleh jika saya membaca 5x paritta Li Fo Da Chan Hui Wen selama 10 hari, setelah itu merubahnya menjadi 3x selama 10 hari, lalu rubah lagi jadi 5x?

Master: Boleh.

Wenda20130712 10:02 礼佛大忏悔文的遍数可以常更改吗

听众:我每天念5遍礼佛大忏悔文,又怕把孽障激活。比如说我5遍念了10天之后改成3遍,念了10天之后再改成5遍。这样可以吗?

台长:可以。