Tanya: Jika pernah berikrar untuk melepaskan makhluk hidup setiap bulan, tetapi karena sungainya beku, Apakah boleh sebelum sungai beku, kami melepaskannya terlebih dahulu untuk beberapa bulan ikrar itu?

Master: Boleh. Juga boleh menunggu hingga sungainya mencair dan lepaskan dalam jumlah yang lebih banyak.

许愿每月放生,河结冰了可以提前放(2014年1月5日玄艺问答)
听众:如果曾经许愿每个月都放生,但是由于河水结冰了,能否在没结冰之前把后几个月的鱼都提前放了呢?
台长:这个可以的。也可以延迟等冰化了多放。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=5033&t=1597907424225