Telp: Ingin bertanya Master, sekarang kami boleh membaca paritta Li Fo Da Chan Hui sebanyak 7x setiap hari, Bagi anak dibawah 5 tahun, paling baik boleh membacakan berapa kali untuknya?

Master: Boleh 1-2x bagi anak dibawah 5 tahun, di hari khusus paling banyak tidak boleh lebih dari 7x.

Wenda20140601B 36:28 5岁以内可念1遍礼佛大忏悔文

听众:请问台长,现在每天能念7遍礼佛大忏悔文,如果自己的孩子不满5岁的话,最好每天给他念几遍啊?

台长:不满5岁的话1-2遍,特殊日子也是最多不超过7遍。