*Telp Wanita:* Sepertinya saya mendengar kalau Shifu pernah mengatakan kami boleh membaca paritta sambil makan, Apakah itu benar?

*Master:* Orang yang bervegetarian boleh membaca paritta sambil makan, tetapi, tidak boleh bagi orang yang masih non vegetarian.

Jika ingin membaca paritta sambil makan, maka, hanya boleh *Paritta pendek* dan bukan Paritta Besar.

Paritta pendek seperti Jie Jie Zhou.

*Telp:* Oh begitu.

*Master:* Tetapi, kamu tidak boleh makan sambil membaca paritta yang isinya nama-nama Pu Sa.

*Telp:* Oh Begitu.

wenda20140815  05:12
可以边吃饭边念经吗
女听众:上次我无意间好像听到师父说吃饭也可以念经,吃饭可不可以念经啊?
台长答:吃素的人可以念,不吃素的人不能念。要念的话,都是小经,不能念大经,像解结咒这种念念(哦,这样的)有菩萨名字的就不能念了(哦)