Tanya: Di altar kami ada 2 rupang keramik berbentuk singa, ini juga tidak boleh kan?

Master: Kenapa ada binatang diatas Altar? Langit adalah tempat untuk Pu Sa, tidak boleh menempatkan binatang dan langit menjadi satu.

Kamu tidak menaruh binatang, hanya boleh Buddha.

Wenda20141005A 1:01:35 佛台不能供瑞兽,只能供佛

听众:我们佛台上摆了两尊陶瓷的狮子,也是不可以的吗?

台长:佛台上怎么放动物啊?天上菩萨的地方,瑞兽不能跟菩萨放在一起的,你不能供瑞兽的,你只能供佛。

f3bfee88-3730-438a-9388-b3ee9d8df446