Telp Wanita: Shifu, Murid memberikan salam kepada Shifu! Besok adalah hari upamsampada Guan Shi Yin Pu Sa, Gan En Guan Shi Yin Pu Sa telah membawa aliran ini ke dunia manusia, memberikan kami sebuah Guru untuk mengajarkan kami belajar Dharma, Gan En Guan Shi Yin Pu Sa!

Master: Terima kasih Guan Shi Yin Pu Sa

Telp: Gan En Shifu! Shifu, malam jam 00.00, apakah harus menunggu dupanya terbakar habis baru boleh tidur?

Master: Sebelum terbakar habis sudah boleh tidur, matikan lampu minyak.

Telp: Baik, Terima kasih Shifu!

wenda20151030 59:43
十二点上完头香,香没烧完可以睡觉吗
女听众:师父,弟子给师父请安!明天就是观世音菩萨出家日了,感恩观世音菩萨把这么好的法门带到人间,给我们一个这么好的师父教我们学佛,感恩观世音菩萨!(谢谢观世音菩萨)感恩师父!师父,晚上十二点上头香以后,是要等到香烧完了才可以睡觉,还是没烧完就可以啊?

台长答:没烧完就可以了,油灯要关掉(好的,谢谢师父!)

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=21201&t=1577794444452