Telp Wanita: Shifu, Apakah boleh membakar XFZ dengan jumlah genap? Misalnya 2,4,6 lembar?

Master: Boleh sih boleh, tidak masalah. Tapi yang terbaik adalah yang berjumlah ganjil.

Telp: Baik, terima kasih Shifu.

wenda20160205  58:53  
烧小房子的张数最好是单数
女听众:师父,小房子每次烧的张数是双数可以吗?就是“二四六”这样也行吗?
台长答:可以是可以,没问题的。最好单数(好,感恩师父)

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=105&id=22200&t=1550728936713