Telp Pria: Master, papa mama saya sudah berumur, saya ingin memberikan mereka XFZ setiap bulan 7 lembar, menurut Master apakah baik jika melakukan hal ini?

Master: Boleh, ini adalah perbuatan yang baik.

Telp: Apakah saya perlu berikrar atau berjalan secara alami saja?

Master: Berjalan alami saja (Ini peribahasa yang maksudnya memberikan XFZ sesuai hati kita)

Telp: Jadi tidak perlu berikrar, hanya perlu melakukan permohonan sebelum membakar XFZ?

Master: Tidak perlu berikrar, melalukan permohonan sebelum membakar XFZ saja sudah cukup.

wenda20170526 47:36
给父母烧送小房子的问题
男听众:台长,我父母他们年纪大了,我想给他们每个月烧送7张小房子,您觉得这样好不好?
台长答:可以,好事情(那我需不需要许愿,还是顺其自然这样做?)顺其自然(就不需要许愿,烧送的时候求一下就好了?)不要,烧送的时候求一下就可以了。