*Telp Wanita:* Ada pantangan yang mengatakan tidak boleh menggunting rambut dan kuku saat Che it dan Cap Go. Apakah ini benar?

*Master:* Ada. Tetapi, ini hanyalah pantangan turun temurun dari nenek moyang mengenai sopan santun dan bukan berdasarkan tata krama Buddhis.

*Telp:* Oh, ini pantangan turun temurun yah.

*Master:* Benar. Pantangan berdasarkan adat dan istiadat.

Wenda20171208 22:05
是否有初一十五不可以剪头发、指甲的习俗

女听众:传统说初一、十五不可以剪头发和剪指甲,有这样的说法吗?

“卢台长”答:有啊,这种就是过去遗留下来的一些老的礼仪,不一定是佛的礼仪(传统留下来的)对,传统的。