Telp Wanita: Ingin bertanya Shifu, apakah kami boleh menggunakan tissue basah untuk membersihkan buah persembahan?

Master: Harus melihat jenis tissue basah seperti apa, lebih baik jangan yang mengandung alkohol, jika yang mengandung alkohol maka tidak baik.

Wenda20190419 45:46
能否用湿巾擦供果
女听众:请问师父,我们是否不要用湿纸巾擦供果?

台长答:湿纸巾要看哪个,不带酒精的就好一点,带酒精的就不好。

https://xlch.org/index.php?a=shows&catid=136&id=36564&t=1579952322409