*Penelepon*: Seorang sx bercerita bahwa dengan membaca paritta Jie Jie Zhou dapat menguraikan hubungan buruk dengan tikus, tidak sampai dua bulan, tikus di rumahnya dengan patuh pergi dan tidak lagi mencuri buah persembahan. Mohon Shifu membantu melihat apakah sx lain boleh mengikuti cara ini? Apakah juga boleh membaca paritta Jie Jie Zhou untuk mengurai hubungan buruk dengan tikus?

*Master*: Seharusnya boleh, karena apa yang kamu bicarakan dengan tikus, jika terus dikatakan, tikus akan dapat memahaminya.

*Penelepon*: Sangat efektif. Terima kasih, Shifu.

Wenda20191129 18:35

可否念解结咒化解和老鼠的恶缘

女听众:同修分享说通过念解结咒化解与老鼠的恶缘,两个月不到,家里的老鼠乖乖地走了,不再偷吃供果了。请问师父,这种情况别的师兄可以效仿吗?也可以祈求化解和老鼠的恶缘吗?

台长答:应该是可以,因为你跟老鼠讲的话,一直讲一直讲,它听得懂的(太灵验了。感恩师父)