Tanya: Teman sedharma ingin bertanya, di dalam Handphone dia ada gambar Rupang Guan Shi Yin Pu Sa, dia sering berbicara kepada Bodhisattva (Di dalam handphone), Apakah boleh seperti ini?

Master: Jika dia menghadap ke Handphone, maka tidak boleh, tapi boleh jika langsung menghadap ke Rupang.

Tanya: Rupang ini ada di dalam Handphone.

Master: Benar, jika dia berbicara dengan album foto masih boleh, tidak boleh jika tidak melihat foto-Nya.

Wenda20200131 02:17
能否对着手机中的菩萨像讲话

问:同修想问,他手机里有东方台观世音菩萨像,他经常会跟菩萨像讲话,这样可以吗?
答:他如果对着手机就不可以,对着像就可以(这个像是在手机相册里)对啊,他要看到相册讲话还可以,不是看到相册就不可以。