*Telp:* Shifu, Apakah kami boleh membakar kertas paritta cadangan Li Fo Da Chan Hui Wen dan Wang Sheng Zhou di Altar kecil?

*Master:* Boleh, jika ada altar kecil.

Wenda20201011  13:35
小佛台能否烧自存经文

问:请问师父,小佛台能不能烧自存的礼佛大忏悔文和往生咒?

答:小佛台可以。